HPS-1
HPS-2
about-1

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

Hopesun Optical, Hytaýyň oftalmiki linzalarynyň doglan ýeri bolan Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde ýerleşýän oftalmiki linzalary öndüriji we lomaý satyjydyr.Dünýä bazarlaryny ýokary hilli oftalmiki linzalar bilen üpjün etmek, ýöne iň oňat bahadan dünýä bazarlaryny üpjün etmek maksady bilen 2005-nji ýylda lomaý satyjy hökmünde döredildik.

has giňişleýin gör
Has giňişleýin albomlar üçin biziň bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, özüňiz üçin düzüň we akyl beriň

Häzir SORAG
 • Service

  Hyzmat

  Satuwdan öňki bolsun ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.

 • Technology

  Tehnologiýa

  Önümleriň hilini dowam etdirýäris we ähli görnüşleri öndürmäge ygrarly önümçilik proseslerine berk gözegçilik edýäris.

 • Excellent quality

  Ajaýyp hil

  Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy tehniki hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.

Iň soňky maglumatlar

habarlar

news01
“Danyang Hopesun Optical Co., Ltd.”

Linzaňyzyň galyň ýa-da inçe bolandygyna düşünmek üçin obýektiw material

Aýna linzalar.Görüşi düzetmegiň ilkinji günlerinde ähli äýnek linzalary aýnadan ýasaldy.Aýna linzalar üçin esasy material optiki aýnadyr.Döwülme görkezijisi rezin obýektiwinden has ýokary, şonuň üçin aýna obýektiw şol bir güýçdäki rezin linzadan has inçe.Aýna linzanyň refraktiw görkezijisi ...

Hytaý halkara optika ýarmarkasy - Pekin 2022-09-14-den 2022-09-16-a çenli meýilleşdirilýär

Hytaý üçin halkara optiki senagat sergisi 1985-nji ýylda Şanhaýda başlandy. 1987-nji ýylda bu sergi Pekine göçürildi we Daşary ykdysady gatnaşyklar we söwda ministrligi (häzirki Söwda ministrligi) tarapyndan resmi halkara optiki sergi hökmünde tassyklandy.Optiki ind ...