HPS-1
HPS-2
takmynan 1

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

Hopesun Optical, Hytaýda oftalmiki linzalaryň doglan ýeri bolan Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde ýerleşýän oftalmiki linzalary öndüriji we lomaý satyjydyr.2005-nji ýylda dünýä bazarlaryny ýokary hilli oftalmiki linzalar bilen üpjün etmek, ýöne iň arzan bahadan lomaý satyjy hökmünde döredildik.

has giňişleýin gör
Has giňişleýin albomlar üçin biziň bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we akyl beriň

SORAG
 • Hyzmat

  Hyzmat

  Satuwdan öňki bolsun ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.

 • Tehnologiýa

  Tehnologiýa

  Önümleriň hilinde dowam edýäris we ähli görnüşleriň öndürilmegine ygrarly önümçilik proseslerine berk gözegçilik edýäris.

 • Ajaýyp hil

  Ajaýyp hil

  Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy tehniki hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.

Iň soňky maglumatlar

habarlar

habarlar01
Danyang Hopesun Optical Co., Ltd.

Öňe gidişli - Howpsuz eskort sürüň, rahat syýahatdan lezzet alyň

Orta aralykda ýokary temperatura ýagyş möwsümine, ýokary temperatura we güýçli ýagyş "üznüksiz birleşýär" bilen gabat gelende, bug tertibi hemişe işleýär.Heatylylyk tolkuny ýa-da güýçli ýagyş bolsun, daşky gurşaw faktorlary elmydama sürüjilik şertlerine täsir edýär, syýahat howpsuzlygy ...

Bifocals VS Progressive, presbiopiýa üçin haýsy iň gowusy?

Presbiýopiýa tendensiýasy 40 ýaşdan soň kem-kemden peýda bolar, ýöne soňky ýyllarda häzirki zaman adamlaryň göz endikleriniň pesligi sebäpli presbitopiýa barada has köp adam habar berdi.Şonuň üçin bifokallara we progrlara isleg ...